Environmentální výchova

Nacházíte se na webových stránkách naší školy, zaměřených na environmentální výchovu - tedy na vše, co se týče životního prostředí. Cílem environmentální výchovy na škole je především výchova budoucí generace. Generace, která myslí kriticky, jedná udržitelně, zajímá se o své okolí i svět, nebojí se jít příkladem, navrhuje možná řešení...

"A velké změny začínají od nejmenších, protože co se naučí, a jaká bude nejmladší generace, to ovlivní budoucí podobu našeho světa ze všeho nejvíce."
Petr Daniš, ředitel sdružení TEREZAO nás image

BUĎME TOU ZMĚNOU!

„Pouze ti, kteří byli natolik šílení, že si mysleli, že dokážou změnit svět, ho dokázali opravdu změnit.“ — Steve Jobs

Vyzkoušejte si online AZ kvíz o klimatických změnách

Součástí letošního Dne Země byl i náš AZ kvíz, letos na téma - Klimatické změny. Přeji hezkou a poučnou zábavu:)

Přečtěte si více  

Den Země a klimatické změny

Letošní Den Země jsme se na druhém stupni zaměřili na klimatické změny vlivem globálního oteplování planety. A jak si stojí Česká republika a vypouštění skleníkových plynů? Pro většinu Čechů je změna klimatu velmi vzdálená: jen šest procent obyvatel vidí změny klimatu jako globální problém číslo jedna.

Přečtěte si více  

Jak šmoulové inspirují k ochraně životního prostředí

Celá akce měla ukázat veřejnosti 17 cílů OSN (které byly po celé budově různě rozházeny) a inspirovat nás k ochraně životního prostředí. Vše bylo zábavné, naučné a hlavně pro všechny věkové kategorie vhodné.

Přečtěte si více  

Udržitelně v rytmu zdraví

O tom, že s tematikou udržitelnosti a ochrany životního prostředí souvisí i soutěž zaměřená na potraviny se můžete dočíst v následujícím příspěvku našich páťáků.

Přečtěte si více  

EVVO a kulturní dědictví aneb Svatý Martin na škole

EVVO a EP reaguje na potřeby místa a místního společenství (obec, město, region). Za tím účelem využívá nástrojů místně zakotveného učení, interpretace místního přírodního, kulturního a historického dědictví a dalších přístupů vzdělávání o místě a v místě.

Přečtěte si více  

Učíme se navzájem aneb Tomáš a jeho hadi

Dne 24. 11. 2022 jsme se učili tak trochu jinak. Tomáš Hangya (žák 9. a třídy) dovezl do školy své miláčky čili hady (krajtu královskou, hroznýše královského a užovku červenou). Že se dá učit i jinak se mohli přesvědčit žáci 6. – 9. tříd.

Přečtěte si více  

ZÁCHRANNÁ STANICE RAJHRAD

V rámci environmentální výchovy se začátkem října vydala třída 5.A navštívit Záchrannou stanici Rajhrad. Zde se žáci dozvěděli, že o zvířata volně žijící v přírodě se také někdo musí postarat.

Přečtěte si více  

Projekt "Zelená škola"

O tom, že máme na škole šikovné žáky, není pochyb. Další ukázkou dovedností našich žáků je projekt žákyň z 8. A třídy, Veroniky Soudkové a Anežky Čábelkové, které si v rámci hodin ekologie samy vymyslely projekt na ozelenění naší školy pod názvem „Zelená škola“.

Přečtěte si více  

TÝDEN ZEMĚ VE ZNAMENÍ BAREV NADĚJE

Letošní Den Země jsme pojali tak trochu netradičně. Jednak se ze dne stal celý týden zajímavých aktivit v různých hodinách, a také dokonce celý měsíc trvající mezitřídní fotosoutěž.

Přečtěte si více  

Naši žáci nejsou lhostejní aneb Den pro pralesy

Na přelomu února a března proběhl na naší škole již druhý ročník Dne bez palmového oleje. Letos jsme se ale nezaměřili jenom na problematiku kácení pralesů kvůli palmovému oleji, ale vzali jsme to komplexněji.

Přečtěte si více  

Potraviny, jak je neznáme

Můžeme si vybrat, jestli si koupíme jablka ze Španělska nebo ta naše. Cena je stejná. Tak v čem je rozdíl? Rozdíl je v jejich délce cesty na náš stůl, a tak i následně v množství vypuštěného CO2 do ovzduší, než se dopraví na náš talíř.

Přečtěte si více  

Jak mobily zachraňují gorily

Jak mobily zachraňují gorily? Za každý odevzdaný mobil do ZOO je věnována částka 10 Kč na záchranu goril. Peníze putují na ochranu kamerunské biosférické rezervace Dja, kde gorily žijí.

Přečtěte si více  

„Svou budoucnost si vytváříme tím, co děláme dnes, ne zítra!“

„Jedna malá změna každý den může v konečném důsledku přinést obrovskou životní změnu."

KLIMATICKÉ OKÉNKO

Ekologická stopa

Ekologická stopa

Ekologická stopa určuje, kolik metrů čtverečních zemského povrchu potřebuje člověk k dané činnosti či pro svůj život. Obecně platí, že čím nižší je u dané lidské činnosti ekologická stopa, tím lépe.

Přečtěte si více  
Uhlíková stopa

Uhlíková stopa

Uhlíková stopa je součástí ekologické stopy a vyjadřuje naši produkci a spotřebu v souvislosti s emisemi skleníkových plynů. Průměrná uhlíková stopa na obyvatele za rok je v Česku cca 12 tun CO2.

Přečtěte si více  
Vodní stopa

Vodní stopa

Vodní stopa (virtuální voda, water footprint) je množství vody, které je zapotřebí k produkci daného zboží či služeb. Například na na vyprodukování 1 litru mléka je potřeba 1 020 l vody.

Přečtěte si více  
Biodiverzita

Biodiverzita

Biologická diverzita, neboli biologická rozmanitost, je chápána jako rozmanitost všech živých organismů a systémů. Jednotlivé druhy jsou v přírodě vzájemně provázány.

Přečtěte si více  
Fair trade

Fair trade

Fair trade (spravedlivý obchod či férový obchod). Hnutí prosazuje platbu „spravedlivých cen“ za produkty a dodržování sociálních a environmentálních standardů při produkci široké škály komodit.

Přečtěte si více  
Slovníček pojmů nejenom do ekologie

Slovníček pojmů nejenom do ekologie

Víte co znamená ZERO WASTE, kdo je ENDEMIT nebo co jsou BLACKFIELDY?

Přečtěte si více  

„Buďte tou změnou, kterou chcete vidět ve světě.“ M. Gándhí

  • ZŠ a MŠ Vranovice, Masarykova 178, 69125 Vranovice
I BUILT MY SITE FOR FREE USING